• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

wisseling van school

Er zijn tussen alle basisscholen in de Haarlemmermeer afspraken gemaakt over het tussentijds wisselen van school. Zie documenten.