• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

Lezen

Met dit artikel willen we informeren hoe we met ons leesonderwijs omgaan, lezen is immers erg belangrijk voor de toekomst!

Kleuters

Wij beginnen met de basis al in de kleutergroepen. Hier wordt natuurlijk veel voorgelezen, maar ook leren de kleuters wat een letter is, dat een woord uit verschillende letter/klanken bestaan, wat een begin- en een eindklank is en worden er spelenderwijs letters aangeboden via de methode 'Spreekbeeld'.

Woordenschat is ook een belangrijk onderdeel van het leren lezen. Een goede woordenschat is belangrijk om teksten te leren begrijpen (begrijpend lezen). Zo worden er bij de thema's waar er rond gewerkt wordt woordvelden gemaakt.

Jaarlijks doet de kleutergroep mee aan de nationale voorleesweek, waarbij ouders en grootouders uitgenodigd worden om te komen voorlezen in de groep.

Met de verteltassen zijn er een aantal prentenboeken uitgewerkt zodat leerlingen het verhaal na kunnen spelen.

Groep 3

In groep 3 beginnen we met het technisch lezen. We gebruiken hiervoor de methode 'Veilig leren lezen'. Er wordt verder gegaan met letters leren, klanken lezen en langzaam gaan we naar zoemend lezen 'bbbbooooommmm'. Hierbij worden de letters steeds minder gehakt en geplakt.

Groep 4 t/m 8

In groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met de methode 'Estafette' voor het technisch leren lezen. De lesmethode leert hoe je moeilijke woorden leest en hoe je vlot en correct leest. Ook worden de leerlingen in aanraking gebracht met verschillende teksten: raadsels, gedichten, intervieuws, dialogen en recepten.

Voor het begrijpend lezen gebruiken wij de methode 'Nieuwsbegrip XL'. Hierin leren de leerlingen teksten goed te begrijpen met actuele onderwerpen uit het nieuws. Ook zit hier wekelijks een huiswerkopdracht aan verbonden, die de leerlingen op de computer moeten maken.

Naast deze lessen zijn er ook andere leesmomenten, zoals het vrij lezen in de bibliotheekboeken, lezen van teksten bij zaakvakken zoals aardrijkskunde en natuur.

 

De school beschikt over een schoolbibliotheek waar de kinderen van groep 1 t/m 8 boeken mogen lenen. Dit zijn zowel leesboeken als informatieve boeken.

Ook staat er een boekenhotel in de school. Hier mag iedereen boeken uit komen lenen, hoeveel en hoe lang de boeken meegenomen worden maakt niet uit!

Lezen is leuk!