• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

Sportservice

Via sportservice worden er diverse activiteiten onder en na schooltijd georganiseerd.

Zo doen we op obs Aldoende al enkele jaren mee aan de kennismaking met verschillende sporten tijdens de gymlessen, zoals atletiek, basketbal en judo.

Daarnaast is er tijdens het schooljaar 2015-2016 elke dinsdagmiddag een gratis activiteit voor alle kinderen uit de wijk georganiseerd op het schoolplein of in de gymzaal van Kinheim.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van sportservice Haarlemmermeer: http://www.sportservicehaarlemmermeer.nl