• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

Schooltijden

Onze schooltijden zijn voor alle groepen hetzelfde. Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De deuren zijn 's ochtends en 's middags 10 minuten voor de lestijd geopend.