• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

Algemeen

Tutorlezen Bouw!

Tutorlezen

Leesonderwijs heeft in ons onderwijs een belangrijke plaats in het lesrooster. Veel oefenen en leeskilometers maken helpt.

Daarom gaan wij ook dit jaar het tutorlezen weer inzetten. Tutorlezen houdt in dat een leerling uit de bovenbouw samen leest met een leerling uit de onderbouw. Voor beide leerlingen zal dit positief uitpakken. De jongere leerlingen zijn veel aan het lezen en oefenen met de letters, de oudere leerlingen leren om feedback te geven en anderen te helpen. 

Bij het tutorlezen wordt gebruik gemaakt van het leesprogramma Bouw!

Bent u benieuwd naar dit programma. Dan kunt u meer informatie vinden op de onderstaande website:

https://www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw


Home